Priebeh

Aplikovat

Na podujatí budú vozidlá rozdelené do dvoch kategórií:

kategória automobilov: osobné, športové a pretekárske automobily z 20. storočia

kategória motocyklov: cestné, športové a pretekárske motocykle z 20. storočia

Nie je potrebné mať certifikát FIVA alebo MAVAMSZ ani technickú kontrolu, pretože na krátkom mestskom okruhu sa môžu zúčastniť vozidlá bez evidenčného čísla na základe osobitného povolenia udeleného organizátormi. Nevyžaduje sa, aby účastník vlastnil vozidlo. Vlastníctvo vozidla nebudú organizátori kontrolovať, ale účastník je zodpovedný za právnu platnosť prihlásenia vozidla.

Vozidlá nesmú byť označené žiadnou reklamou ani nápismi okrem továrenských emblémov a nápisov (napr. typový štítok). Výnimkou z tohto pravidla sú pretekárske vozidlá, ktoré môžu niesť akékoľvek nápisy alebo reklamu, ktorú už môžu mať. Ak reštaurátorská firma alebo múzeum prihlási vozidlo, môže uviesť svoj názov alebo logo na tabuli, ktorá sa umiestni vedľa vozidla.

Prihlášky je možné posielať na adresu info@balatonfuredconcours.eu s údajmi o vystavovateľovi a vozidle a fotografiou vozidla z piatich uhlov (spredu, zozadu, z oboch strán, zvnútra).

Ďakujeme za vašu prihlášku.

Registrácia

Účastníci môžu posielať svoje príspevky, ako je opísané vyššie, na uvedenú e-mailovú adresu. Organizátori vykonajú predbežný výber (napr. filtrovaním podľa identity modelu, pričom v takom prípade bude prijatá prvá doručená prihláška) a oznámia účastníkovi prijaté vozidlá.

Prijatí účastníci potom podpíšu vyhlásenie o súhlase s pravidlami a podmienkami účasti na podujatí a zaplatia štartovné 250 EUR za auto a 120 EUR za motocykel.

Organizátori očakávajú, že počet zúčastnených automobilov bude obmedzený na 50 a počet zúčastnených motocyklov na 20 a/alebo si vyhradzujú právo uprednostniť špecializovanejšie vozidlá v prípade vyššieho počtu prihlášok.

Termín na prihlásenie

Prihláška do predbežného výberu e-mailom: 5. apríla 2023.

Porota, posudzovanie

Ceny sa udeľujú na základe hlasovania najmenej päťčlennej poroty. Dvaja členovia poroty budú odborní (technický expert a odborný novinár) a ostatní budú hodnotiť estetiku a formu (sochár a odborník na umenie). Hodnotenie bude založené predovšetkým na estetickom vzhľade, a hoci budú skúmať aj originalitu a profesionalitu renovácie a jej kvalitu, nebudú skúmať autá do posledného detailu.

O cene účastníka rozhodnú samotní účastníci takto: každý účastník bude hlasovať za autá na 1., 2. a 3. mieste, ale nebude môcť hlasovať za svoje vlastné auto. Hlasy musia byť odovzdané podľa mena alebo čísla štartového poľa a budú sčítané sčítacou komisiou vymenovanou organizátormi (ak niekto hlasuje za vlastné auto, bude to neplatné) a porota na základe výsledku udelí umiestnenia. Cena divákov bude udelená na základe hlasov divákov. Špeciálne ceny budú udelené na základe darov a rozhodnutia sponzorov.

Naším zámerom je dobrá atmosféra, priateľské podujatie k čo najväčšej spokojnosti divákov a účastníkov.

Organizátori